Cenu konkrétních prací Vám sdělíme na základě prohlídky místa stavby, kalkulace potřeb stavebního materiálu a pracovních sil a na základě konzultace s Vámi.

Pro domluvení prohlídky místa stavby a získání cenové kalkulace nás prosím kontaktujte.